Metreyi Metrekareye Çevirme

Birçok ziyaretçimizden aldığımız sorunun cevabını buradan vermek istiyoruz. Metre Metrekareye ÇEVRİLMEZ. Bunun sebebi ise birimlerdeki farklılıklardır. Metre bir uzunluk ölçme birimi iken Metrekare bir alan ölçme birimidir.

Bu hesaplamayı şu şekilde detaylandıralım. İki kenar uzunluğu metre cinsinden bildiğiniz bir yer varsa bunları çarparak alan birimine dönüştürmüş olursunuz. Yani metrekareye dönüştürmüş olursunuz.

Örnek: Bir kenarı 5 metre diğer kenarı 8 metre olan dikdörtgen biçimindeki bahçenin alanının bulalım:

5m X 8m= 40 m² yapar.

Bir yorum yap...