Bilgisayar Boyut Birimleri Sıralaması

Bu boyutların kısaltmalarınıda verelim:

Byte (kısaltması: b)
Kilobyte (kısaltması: kb)
Megabyte (kısaltması: mb)
Gigabyte (kısaltması: gb)
Terabyte (kısaltması: tb)
Petabyte (kısaltması: pb)
Exabyte (kısaltması: eb)
Zettabyte (kısaltması: zb)
Yottabyte (kısaltması: yb)

Bu Boyutları Anlaşılır Bir Hale Getirelim

İsim Eşittir: Bayt cinsinden boyut değeri
Bit 1 bit 1/8
Bayt 8 bit 1
Kilobayt 1.024 bayt 1,024
Megabyte 1,024 kilobayt 1.048.576
Gigabyte 1.024 megabayt 1073741824
Terrabyte 1,024 gigabayt 1.099.511.627.776
Petabyte 1.024 terrabytes 1.125.899.906.842.624
Exabyte 1,024 petabayt 1.152.921.504.606.846.976
Zettabayt 1,024 exabytes 1.180.591.620.717.411.303.424
Yottabayt 1,024 zettabayt 1.208.925.819.614.629.174.706.176
İsim Örnek (ler) Boyut
Bayt “A.” gibi tek bir mektup diyebiliriz
kilobayt 14 paragraf bir e-posta. Metnin oldukça uzun bir paragraftan oluştuğunu söyleyebiliriz.
megabyte İyi boy bir roman diyebiliriz.
Gigabyte Yaklaşık 300 MP3. DVD kalitesinde yaklaşık 40 dakika video (bu, yapımcısına göre değişir).
Terrabyte Yaklaşık otuz buçuk haftalık yüksek kaliteli ses. İstatistiksel olarak ortalama kişi 25 yaşına kadar bu kadar konuşabilir.
Petabyte 2000 yılında web’de mevcut veri miktarının 8 petabayt (Roy Williams tarafından teorileştirilmiş) olarak tasarlandığı düşünülmektedir.
Exabyte 3 milyar nüfusa sahip bir dünyada, herhangi bir biçimde  üretilen tüm bilgiler tek bir exabyte doldurabilirdi.
Zettabayt Üç yüz trilyon MP3; İki yüz milyar DVD. 2000 yılında yaşayan her insanın 180 gigabaytlık bir sabit sürücüye sahip olması durumunda, tüm bu sürücülerdeki tüm veriler 1 zettabyte’yı dolduracaktı.
Yottabayt ???

Dosya boyutlarını anlayalım

Bir bayt, tek bir bilgi birimi olarak işlenen 8 bitlik bir dizidir (bir alfa sayısal karakteri göstermeye yetecek kadar). Tek bir harf veya karakter, bir bayt bellek kullanır (8 bit), iki karakter iki bayt (16 bit) kullanır.

Başka bir deyişle, bir bilgisayar işlemcisi tarafından işlenen bir ‘açık’ veya ‘kapalı’ bir bit, ‘açık’ ‘1’ ve ‘kapalı’ olarak ‘0’ olarak temsil edilir. 8 bit bir bayt olarak bilinir ve bilgilerimizi temel biçiminde iletmek için kullanılan bayt’tır.

Alfasayısal bir karakter (örneğin ‘A’, ‘B’ veya ‘7’ gibi bir harf veya sayı) 1 bayt olarak saklanır. Örneğin, ‘R’ harfini depolamak için bilgisayar tarafından 8 bit olarak saklanan 1 bayt kullanılır ‘01010010’.

100 karakter içeren bir belge, 100 bayt (800 bit) kullanır. Not, semboller ve yabancı dil karakterleri gibi birçok alfasayısal olmayan karakter birden çok bayt kullanır.

Bilgisayar Boyut Birimleri Sıralaması

Bir kilobayt (KB) 1024 bayt, bir megabayt (MB) 1024 kilobayttır. Aşağıdaki tablodaki gibi:

1024 bayt

 =

1 KB

1024 KB

 =

1 MB

1024 MB

 =

1 GB

1024 GB

 =

1 TB

1024 TB

 =

1 PB

KB

 =

kilobayt

MB

 =

megabyte

GB

 =

Gigabyte

TB

 =

Terabyte

PB

 =

Petabyte

 

Kaynak / Alıntı

Bu sayfadaki içeriğin herhangi birine kendi web sitenizde atıfta bulunursanız, lütfen bu sayfayı orijinal kaynak olarak belirtmek için aşağıdaki kodu kullanın.

Bir yorum yap...